Firemní vzdělávání na míru

Nabízíme i vzdělávací programy sestavené na míru podle vašich požadavků

V nabídce vzdělávací společnosti SOVA STUDIO si můžete vybrat z pestré škály pravidelných i jednorázových školení v mnoha oblastech.  Pokud téma otevřeného kurzu neodpovídá úplně potřebám vaší společnosti nebo chcete individuální kurz zaměřený na řešení problémů ve vaší firmě, můžeme sestavit firemní kurzy na míru podle vašich potřeb.

Hlavní důraz vždy klademe na uplatnění v praxi. Naši zákazníci u firemních školení na klíč oceňují i náš individuální přístup a orientaci na konkrétní potřeby společnosti. Naši lektoři také velice často v rámci kurzů konzultují konkrétní případy, které na pracovišti řešíte.​

Na základě individuálních potřeb vaší společnosti navrhneme celý vzdělávací program. Společně si vydefinujeme témata a cíle školení, my poté zařídíme vše ostatní - harmonogram, lektora, školící prostory, podklady a v případě zájmu i občerstvení.


Firemní kurzy jsou zaměřené na následující oblasti:

 • Ekonomika
 • Vedení lidí
 • Rozvoj osobnosti
 • Obchodní dovednosti
 • Zahraniční obchod
 • Zásobování, výroba, logistika
 • Personalistika, pracovní právo a mzdy
 • Účetnictví a daně
 • Počítačové kurzy

Jak probíhá firemní vzdělávání na zakázku 

 1. Identifikujeme vaše vzdělávací potřeby.
 2. Na základě těchto vstupních informací vypracujeme návrh vzdělávacího programu (cíl, osnova, časový rozsah, lektorské obsazení, školicí prostory a další servis, návrh termínu realizace, cenová kalkulace).
 3. Návrh vám předložíme k posouzení a následují další jednání o obsahu a organizaci školení až do konečné dohody (objednávky).
 4. Realizujeme vzdělávací akci - program.
 5. Následně proběhne zhodnocení a návrh dalšího postupu a navazujících produktů. 

Metody výuky

Základem je komunikace, diskuse, neformální výměna názorů, respektování individualit a tomu odpovídající flexibilita, práce s osobními cíli a vysoká aktivita posluchačů vyplývající z jejich zájmu.​

Nejčastěji používané metody pro výcvik soft skills, tzv. „měkkých dovedností“ jsou:

 • trénink,
 • simulace,
 • praktický nácvik modelových situací,
 • testy,
 • skupinové a individuální řešení problémů,
 • hraní rolí,
 • videotrénink s následným rozborem,
 • workshop. 

Metody pro výuku znalostních hard skills „tvrdých dovedností“ jsou:

 • výkladové semináře s diskuzí,
 • demonstrování na praktických příkladech,
 • přímé řešení praktických příkladů,
 • případové studie, testy.

Používanými pomůckami jsou flipchart tabule, dataprojektor + plátno, video, videokamera a další drobné pomůcky. Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, si přivezeme vlastní.


Počet účastníků

Závisí na obsahu a metodách výuky vzdělávací akce a také preferencích lektora. Běžně však doporučujeme:

 • U tréninkových akcí doporučujeme pro zachování efektivity stanovit maximální počet účastníků ve skupině na 12.
 • U přednáškových akcí s diskuzí (např. novely zákonů a předpisů) není počet omezen, avšak doporučujeme maximálně 30 osob.

Místo konání

S výběrem místa vám vyjdeme vstříc. Vzdělávací akce je možné realizovat:

 • v sídle vaší společnosti,
 • v našich učebnách v Brně, Křenová 52,
 • kdekoliv podle vašich přání a potřeb.​

Cena​

Cena je kalkulována individuálně. V prvním návrhu (nabídce) uvádíme cenu orientační. Přesná kalkulace ceny je možná až v poslední fázi přípravy projektu na konkrétní akci nebo cyklus akcí, kdy je v závislosti na organizaci a obsahu akce známa výše vstupních nákladů. Tato cena je zákazníkovi sdělena před uzavřením smlouvy (objednávky).

Máte zájem o vnitrofiremní vzdělání na míru? Kontaktujte nás na telefonu 603 982 018 nebo emailem na info@sovastudio.cz.

Cena zahrnuje:

 • přípravu programu podle požadavků zákazníka,
 • vlastní trénink, přednášku, seminář,
 • administrativní, technické, telekomunikační a další náklady,
 • učební materiály pro každého účastníka (cena závisí na rozsahu textů a počtu účastníků, cca 100 – 200 Kč/ks),
 • po dohodě s klientem - závěrečná zpráva pro vedení společnosti (cena dle náročnosti, dohodnutých kritérií hodnocení a dle rozsahu),
 • honorář a cestovní náklady lektora (lektorů) podle českých předpisů (auto, ubytování a stravování lektora) – závisí na místě konání
 • další specifické pro konkrétní akci,
 • daň z přidané hodnoty (DPH 21%).

Obvykle účtujeme zálohu ve výši 50%. Zbytek po uskutečnění akce. Splatnost faktur je 14 dnů. Na platebních podmínkách se lze dohodnout.

Máte zájem o vnitrofiremní vzdělání na míru? Kontaktujte nás na telefonu 603 982 018 nebo emailem na info@sovastudio.cz.


Vybrané reference

 

 


POVEZ - získejte dotaci na vzdělání svých zaměstnanců

Dotační program POVEZ II. umožňuje financování nákladů na vzdělávání i proplácení mzdových náhrad školených zaměstnanců. Lze jej uplatnit, pokud si u nás necháte připravit školení na míru. 

Více informací o dotaci na vzdělávání  POVEZ II.